"Maardu Kunstide Kool - väärt kunstiharidus!"

Maardu Muusikakool avati Maardu Gümnaasiumis 1989. aastal. Õppetööd alustati algul neljal erialal: klaver, kitarr, akordion ja bajaan. 1993. aastal asuti uude majja Keemikute 19, mis oli ehitatud ühiselamuks 1965. aastal. Esialgu tegutses kool ainult maja teisel korrusel. 1998. aastal avati kaks uut eriala: kunsti- ja balletiklass. Maardu Muusikakool nimetati ümber Maardu Kunstide Kooliks. Kooli arenedes loodi uued aineklassid: löökriistade-, puhkpilli- ja lauluklass.

Eesti muusikaharidus koosneb kolmest astmest: algaste, keskaste ehk muusikaalane kutseõpe ja kõrgaste. Kool esindab algastet, mis on haridussüsteemi laiem osa ja regioonide jaoks muusikaelu oluline osa ja muusika- ja kunstihariduse alus. Kool on ainuke muusika- ja kunstiharidust võimaldav õppeasutus Maardu linnas.

Kool korraldab regulaarselt kontserte koostöös Maardu Linnavalitsusega. Kunstiosakonna tööde näitused toimuvad Maardu linna erinevates asutustes. Õppetööst vabal ajal kasutavad kooli saali Maardu linna erinevad ringid.