"Maardu Kunstide Kool - väärt kunstiharidus!"

MAARDU KUNSTIDE KOOL: MEIST

group-02

Maardu Muusikakool avati Maardu Gümnaasiumis 1989. aastal. Õppetööd alustati algul neljal erialal: klaver, kitarr, akordion ja bajaan. 1993. aastal asuti uude majja Keemikute 19, mis oli ehitatud ühiselamuks 1965. aastal. Esialgu tegutses kool ainult maja teisel korrusel. 1998. aastal avati kaks uut eriala: kunsti- ja balletiklass. Maardu Muusikakool nimetati ümber Maardu Kunstide Kooliks. Kooli arenedes loodi uued aineklassid: löökriistade-, puhkpilli- ja lauluklass.

Eesti muusikaharidus koosneb kolmest astmest: algaste, keskaste ehk muusikaalane kutseõpe ja kõrgaste. Kool esindab algastet, mis on haridussüsteemi laiem osa ja regioonide jaoks muusikaelu oluline osa ja muusika- ja kunstihariduse alus. Kool on ainuke muusika- ja kunstiharidust võimaldav õppeasutus Maardu linnas.

Kool korraldab regulaarselt kontserte koostöös Maardu Linnavalitsusega. Kunstiosakonna tööde näitused toimuvad Maardu linna erinevates asutustes. Õppetööst vabal ajal kasutavad kooli saali Maardu linna erinevad ringid.

KOOLI PÕHIKIRI

Lae kooli põhikiri alla: