"Maardu Kunstide Kool - väärt kunstiharidus!"

MAARDU KUNSTIDE KOOL

VASTUVÕTUKORD

Kallid Vanemad!

Aastal 2024 3.juunil kell 13:00 ja 4.juunil kell 17:00 Maardu Kunstide Koolis toimuvad sisseastumiskatsed. Proovida saab kõiki pille.

Maardu Kunstide Kooli võetakse vastu lapsi, kelle vanus üldjuhul vastab üldhariduskooli 1. klassi astumise vanusele. Maardu Kunstide Kool on huvikool kuhu astumine on vabatahtlik ning ootame siia kõiki muusika- ja kunstihuvilisi õpilasi. Tähtis arvestada sellega, et tegemist on haridusasutusega ning edukaks õppeks oluline maksimaalne osalemine.

Kui õpilased on kooli sisse astunud, on nad kohustatud osalema kõigis õppekava ainetes vastavalt klassile.

Tunnid toimuvad pärastlõunal või õhtusel ajal (individuaalsete tundide tunniplaani koostab õpetaja vastavalt õpilase ja õpetaja võimalustele).

Õppimine koolis on tasuline.

Õppeaeg koolis on 7 aastat:

  • “Keelpillid”: viiul, tšello, kontrabass, kitarr
  • “Puhkpillid”: Vaskpuhkpillid: trompet, tromboon, bariton, tuuba. Puupuhkpillid: flööt, klarnet, saksofon
  • “Löökpillid”: ksülofon, marimba, vibrafon, trummset, trummikomplekt
  • “Klahvpillid”: klaver, akordion (bajaan)
  • “Kunstiõpetus”: joonistamine, maalimine

Maardu Kunstide Kool võtab vastu õpilasi ka osakonda:

  • “Pop-jazz”: vokaal ja igasugused pillid

5-6-aastase lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli avaldusblanketil.