"Maardu Kunstide Kool - väärt kunstiharidus!"

Kohatasu

Kehtib Maardu Kunstide Kooli õpilastele, kelle enda ning vähemalt ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn ja õpilaste, kelle vanemate elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel väljaspool Maardu linna ja kelle elukohajärgne omavalitsus osaleb õppekulude katmises.

*Jõelähmte vallas elavatele õpilastele õppemaks on sama, mis on Maardu linnas elavatele õpilastele.

  Lisapilli kategooria on nüüd jagatud kaheks:

·      *lisatund (nendele, kes õppivad koolikava täies mahus);

·       *eratund nendele, kes ei õpi koolikava täies mahus. Eratunni hind sõltub nüüd õpilase vanusest. Vanus jaguneb õpilasteks vanuses kuni 26. aastat ja alatest 26. eluaastast.

Muusikaosakond

55 €/kuus

Kunstiklass

50 €/kuus

Ettevalmistusklass

25 €/kuus

Lisatund (1 tund nädalas)

15 €/kuus

Eratund (1 tund nädalas) kuni 26-aastastele õpilastele

28 €/kuus

Eratund (1 tund nädalas) alatest 26. eluaastast õpilastele

40 €/kuus

Kehtib Maardu Kunstide Kooli õpilastele, kelle enda ning vanema(te) elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn ja kelle elukohajärgne omavalitsus ei osale õppekulude katmises.

Muusikaosakond

60 €/kuus

Kunstiklass

55 €/kuus

Ettevalmistusklass

30 €/kuus

Lisatund (1 tund nädalas)

18 €/kuus

Eratund (1 tund nädalas) kuni 26-aastastele õpilastele

40 €/kuus

Eratund (1 tund nädalas) alatest 26. eluaastast õpilastele

52 €/kuus