"Maardu Kunstide Kool - väärt kunstiharidus!"

Ly Lääne

muusikateoreetiliste ainete ja üldklaveri õpetaja

Telefon:
(+372) 52 14 630

E-mail:
ly.laane@maardukunstidekool.ee

Olen sündinud 11. oktoobril 1973. aastal Raplas. 1988. aastal lõpetasin Rapla Muusikakooli viiuli erialal. 1995. aastal lõpetasin Tallinna Georg Otsa nimelise muusikakooli viiuli erialal, juhendajateks olid Ines Rannap ja Priit Bernhardt. 1995. aastal alustasin tööd Rapla Muusikakoolis viiuli-ja ansambliõpetajana, hiljem lisandusid ka solfedžotunnid.

Ajavahemikus 1995 – 1997.a. töötasin ka Kehtna Kunstide Koolis, lahkusin sealt seoses sooviga keskenduda õppimisele. 1996.a. asusin õppima Eesti Muusikaakadeemias kompositsiooni erialal prof. Eino Tambergi juhendamisel.

2000.a. lõpetasin Muusikaakadeemia ja ühtlasi asusin Maardu Kunstide Kooli, kus õpetan tänaseni solfedžot, muusikalugu, viiulit ja üldklaverit. Samas töötan endiselt ka Rapla Muusikakoolis solfedžoõpetajana.